зА НАС

за нас

Ардис

Ардис Инженеринг ” ЕООД е създадена през 2015 г. в гр. Пловдив.
Основната ни дейност е проектиране и технически мениджмънт в областта на отоплителните, вентилационните и климатичните инсталации. Занимаваме се и с проектиране на газови и хладилни инсталации.

Разчитаме на признати специалисти в своята област. Работим с екип от асоциирани проектанти, с над десет годишен стаж в областта на отоплението, вентилацията и климатизацията.

Практиката и опитът ни показват, че фазата на изготвяне на проект е от изключително значение за качественото и икономически ефективното функциониране на инсталациите.

Добрият проект е необходимо условие за добро строително решение.

Разработваните и реализирани от нас проекти са, както в обществения сектор, така и в сферата на производствените предприятия. Водещо място заемат обектите свързани с фармацевтично производство.

Основен приоритет в работата на нашата фирма е икономическата обосновка на разработваните проекти, базирани на иновативни решения, съобразени с реалните експлоатационни и функционални потребности и изисквания на обектите.

В обхвата на разработваните проекти, както в идейна фаза, така и в техническа-работна фаза, изготвяме количественостойностни сметки, чрез които да ориентираме нашите клиенти при определяне на обектовите бюджети. За изясняване на проектната концепция предлагаме тримерни пространствени модели на инсталациите.

Стремежът ни е да предоставим цялостен пакет от инженерингова услуга, уповавайки се и разчитайки на индивидуалния подход към всеки един клинет.

 

отопление

вентилация

климатизация

газови инсталации

хладилни инсталации